Начало Статии

Статии

ДУХЪТ НА ТЕРРА БЕСИКА

Преди много време един мъдрец се мъчил да разгадае смисъла на живота. Както обикалял по света се случило в едно и също време на едно и също място да види няколко случки. Докато си почивал под едно дърво покрай него преминали група хора, носещи мъртвец. Видял скръбта им, той се замислил за смъртта и краят. След малко се задала нова група. Те били сватбари и се радвали на щастието на младоженците. Мъдрецът нямал време да се радва с тях, защото се задали група прокажени. Просторът се изпълнил със смрад и болка.

Отчаяние сграбчило сърцето му. Потънал в размисъл, но го стреснал детстки плач. Минавало младо семейство и жената носела младенец на ръце. В очите й светела надежда. Мъдрецът още повече се замислил.Той видял загадката на живота – смърт и болка се уравновесяват от раждане и надежда. Разбрал, че е свята земята, където може да се разгадае тази загадка.

Продължение...

 

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Ракитово (811 м.н.в.) е разположен в южния край на Чепинската котловина. Тя е образувана през плиоцена. Територията на община Ракитово е обитавана от човешки общества от най-ранна древност. Доказателство за това са разкритите неолитни селища край Ракитово и Дорково (VІ-V хил.пр.Хр.). Със световна известност е богато рисуваната керамика, оригиналната идолна пластика и най-вече зооморфният и антропоморфен съд „Ракитовската Венера” от проученото неолитно селище в Ракитово. Интерес представлява и местната тракийска култура, останала от бесите. Сравнително добре запазени са тракийските крепости в м. Пашино бърдо и Калето при Качаков чарк край Ракитово, както и Алков камък при Костандово, имали важно стратегическо значение.

Продължение...

 

ЧЕПИНСКИЯТ КРАЙ – ЕДНА ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА ЗЕМЯ

Повечето хора дори не са чували за Чепинския край. Но и тези, които живеят в Северозападните Родопи, има още какво да научат.

Родопите са най-старата планина в Европа и са с толкова меки и приятно заоблени форми. Тук винаги е кипял живот. Край с. Дорково преди четири и половина милиона години теренът е бил с 300 м. надморска височина, сега е с 800 м. надморска височина. Планината Родопи е дори и днес продължава да се издига на места с по 1-2 см. на година. През плиоцена тук климатът е бил субтропичен и мястото е било савана с типична буйна тревиста растителност. По хълма към връх Здравец е започвала тропическата гора, имало е единични дървета, под които е почивало на сянка стадо от мастодонти от рода ананкус анвернензис. По саваната са препускали трипръсти коне хипариони, които днес вече ги няма. Саблезъби тигри, лъвове, примитивни мечки и  маймуни примати са си давали среща по пътеката към мястото за водопой. През сухия период водата на реката се е оттегляла чак до долу, почти до днешното си корито. Но щом са започвали тропическите дъждове, всичко се е оживявало. Кални потоци са се свличали от склона надолу. Всичко се е превръщало в едно малко езеро. Може би затова е възникнала легендата, че Чепинската котловина е дъно на езеро...

Продължение...

 


Реклама
Банер