Начало Инициативи ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ СТРОЕЖА НА МИНИ ВЕЦ-ОВЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ СТРОЕЖА НА МИНИ ВЕЦ-ОВЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА РАКИТОВО

 

ОТНОСНО: Издадени разрешения за строеж на мини ВЕЦ-ове по питейните водопроводи в Ракитово

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

 

Водопроводите в Ракитово в по-голямата си част са строени след допитване до населението за набиране на средства като самооблагане и с доброволния труд на цялото население. Информацията за издадени разрешителни за строеж на мини ВЕЦ-ове обезспокои силно членовете на Сдружение „СУТКЯ” и гражданите. На заседание на Управителния съвет на Сдружението въпросът беше обсъден и беше взето решение да се предложи на Община Ракитово да преразгледа издадените разрешителни за строеж на всички фирми.

Решенията са вземани от предишни ръководства на Общината. В момента Вие не носите отговорност за тях. Ако не направите всичко, необходимо за недопускане на намеса във водопроводната система на общината, за бъдещото поколение, което ще пие тази вода, Вие също ще носите отговорност.

ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Предлагаме и настояваме да бъдат отменени всички издадени разрешителни за строеж на мини ВЕЦ-ове по водопроводите на Ракитово, Костандово и Дорково. Считаме, че специалистите от общината ще намерят най-добрия и благоприятен за общината начин за прекратавяне на съществуващите договорни взаимоотношения. В момента още няма построено нищо и това е най-благоприятният момент за недопускане на никакви съоръжения по водопроводите. Общината до момента е отстояла правото си да стопанисва сама водопроводите и не трябва да бъде допускани никакви фирми до този жизнено важен ресурс за хората.

Сдружение „Суткя” е готово да събере подписка с искане за общински референдум по въпроса за питейната вода.

Уверени сме, че ще намерите най-точните решения и предварително благодарим за Вашата съпричастност към проблемите на хората от общината!

С УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Св.Т опчиев)

Последна промяна ( Четвъртък, 04 Февруари 2016г. 18:03ч. )

Реклама
Банер