Начало Публикации КОМПЛЕКСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В РАЙОНА НА БАТАШКА ПЛАНИНА (ВЕЛИНГРАД, РАКИТОВО И БАТАК)

КОМПЛЕКСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В РАЙОНА НА БАТАШКА ПЛАНИНА (ВЕЛИНГРАД, РАКИТОВО И БАТАК)

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ПОДБОР, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И  МАРКИРАНЕ НА ПЪТЕКИ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛО ТУРИЗЪМ В РАЙОНА, КАКТО И ИЗДАВАНЕТО НА ХАРТИЕНИ И ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ – ПЪТЕВОДИТЕЛ И КАРТА

 

Целта на настоящото предложение е да бъдат направени стъпки към подобряване състоянието на маршрути за пешеходен и вело туризъм в разглеждания район и да бъдат издадени хартиени носители на информация за съответните маршрути.

Смятаме, че с постигането на тази цел  ще бъдат подобрени значително условията за практикуване на алтернативен туризъм в района и съответно ще бъдат привлечени любители на този вид туризъм от България и чужбина.

 

 

Целеви групи:

организирани и неорганизирани туристи;
туристически фирми;
хотелиери:
деца и ученици;
местна общност.

За постигане на тази цел предлагаме да бъдат реализирани следните дейности:

1.       Определяне на значими и приоритетни туристически обекти в района

2.       Определяне на маршрути, които свързват населените места в района с тези обекти

3.       Инвентаризация (оглед) на състоянието на подбраните обекти и маршрути

4.       Подновяване на туристическата маркировка и полагане на нова (при установена необходимост)

5.       Монтиране на пейки по протежение на подбраните маршрути

6.       Представяне на събраната информация за обектите и маршрутите посредством пътеводител и туристическа карта

7.       Изработване на информационни табла, представящи информация за съответните обекти, маршрути и възможности за алтернативен туризъм в района.

 

Интересни / Приоритетни обекти:

 

В района на Ракитово – Кулата / Градот, базилика Николица, Пашино бърдо, пещера „Лепеница”, Джурковица, Ремово, Пелевата кула, връх Сютка, Янева скала, Кулата „Калинка”, Мел, Ушите, Селци, крепост „Цепина”, Жълтата скала, връх Здравец, Алков камък,

 

В района на Велинград – връх Острец, Славееви скали, Бялата скала – Кладова, Елин връх, Градот, Станиловец, Стария чарк, Гергевана, Стража, Калето, Клептуза, Маркови скали, Брези, пещера „Лепеница”, връх Сютка

 

Маршрути до тези обекти

 

Ракитово:

 

1.       Ракитово – Николица - вилна зона – Кулата / Градот – Мачева кория – Ракитово с помощен вариант (Мачев кладенец – Вилна зона).

2.       Ракитово – Николица - Парка – Варниците – Дронтовица – Тумбевица – П.Бърдо – Дронтовица - Ракитово

3.       Ракитово – Пашино бърдо – Чемериков чаир – връх Сютка – Качаков чарк – Ракитово

4.       Ракитово – Часовника – Янева скала – Цигов чарк – Кулата „Калинка” – Ракитово

5.       Ракитово – Ремово (транспорт) – пещера „Лепеница”

6.       Ракитово – Блатца – Брези – Меча дупка – Петльова скала – Клептуза –Велинград с вариант за изкачване до Блатца през м. Пелева кула

7.       Костандово – връх Мел – Ушите – Коиле – Цигов чарк

8.       Костандово – Главата – Алков камък – Костандово

9.       Костандово – връх Здравец – крепост „Цепина” – Жълтата скала – гара Цепина с вариант за тръгване от гара Костандово

10.   Дорково – м. Селци – Костандово с вариант удължение към  м. Дъното (яз. Батак)

 

Велинград:

 

1.       Велинград – Вазова поляна – вр. ОстрецВодни камък – Света Петка – Юндола

2.       Велинград – Гергевана – Славееви скали – Самара – Локвата – Юндола

3.       Велинград – Гергевана – Самоводица – Бялата скала – Кладова (с отклонение от Самоводица към Елин връх)

4.       Велинград – Градот – Извор – Станиловец – Велинград

5.       Велинград – Стража – Калето – гара Костандово (с връзка към маршрут за крепост Цепина)

6.       Велинград – Просце (с отклонение към Лепеница)– Атерова поляна – Брези – Блатца – Ракитово

7.       Велинград – Сертьова чука – Чадъра – Биндер – връх Голяма Сютка

 

 

Кой участва в дейностите?

 

Сдружение „Суткя” – Ракитово

Сдружение „Байкария” – Велинград

Участници в курс за планински водачи към общини Велинград и Ракитово
Общини Велинград и Ркитово
Заинтересовани страни

 

Какво е необходимо?

 

Дейности 1 – 3 ще бъдат реализирани на доброволни начела от представители на горепосочените организации.

Дейност 4 – ще бъдат реализирани на доброволни начела от представители на горепосочените организации. Необходими са средства / материали за маркиране, храна и транспорт. Това включва боя, табели, пирони, режйини разходи.

Дейност 5 - ще бъдат реализирани на доброволни начела от представители на горепосочените организации. Необходими са средства / материали за храна, транспорт и дървен материал / пирони.

Дейност 6 – необходими са средства за дизайн, предпечат и печат на пътеводител и карта

Дейност 7 – необходими са средства за дизайн и печат на таблата.

 

Колко струва?

 

При заявена готовност от страна на всички заинтересовани страни ще бъде разработен подробен план – бюджет за остойностяване на посочените по-горе дейности

 

Срокове за изпълнение

 

3 месеца. Препоръчителен период: Март – Май 2012 година с цел наличие на маркирани маршрути и печатни материали преди започването на активния летен сезон 2011 г.

 

 

НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ИЗГОТВЕНО ОТ СДРУЖЕНИЯ „БАЙКАРИЯ” И „СУТКЯ”

Реклама
Банер