Начало Инициативи За боклука

За боклука

На 20.12.2007 г. се проведе заседание на Общински съвет – Ракитово, на което бе представен работния проект и инвестиционните намереиня на фирма “Евро Прожект Сървис” ЕООД за изграждане на Комплекс за преработка на био маса в гр. Ракитово. Водещият презентацията на проекта г-н Николай Неделчев отговори и на въпроси от присъстващите в залата на общината. Общинският съвет реши с 14 гласа “за” и 2 “въздържал се” да възложи на кмета Ангел Говедарски подготовка на договор с инвеститора относно условията за изпълнение на проекта, който договор да бъде гласуван на едно от следващите заседания.

 

От кратката презентация присъстващите съветници и граждани научиха много неща. Стана ясно, че:

 • В предприятеито ще работят около 200 души, половината от които трябва да бъдат инженери и техници;
 • Персоналът ще бъде от общината и при необходимост предварително ще бъде обучен в Канада;
 • За изграждането на предприяитето ще бъдат инвестирани около 50 млн. евро;
 • Предприятието ще има около 35 млн. евро  годишна продукция;
 • Предприятието ще бъде изградено върху неизползваемия в момента басейн в гр. Ракитово и прилежаща площ от около 45 дка;
 • Има работен проект, който може да бъде изпълнен за 18-24 месеца;
 • Суровината за предприятието е био маса (трици, талаш, дървесни надробени отпадъци           , трева, слама), част от която ще се изгаря, за да се достигне 1000С, при което част от целулозата ще се разгражда, филтрира и след това пресова в пелети (дървени брикети). Пелетите ще се изнасят в чужбина;
 • На ден ще се преработва до 400 т. био маса при 100 % капацитет на предприятието;
 • Има водени разговори с горските стопанства от района за събиране на био маса.

НЕ СТАНА ЯСНО:

 • Предприятието може ли да работи за преработка на боклук ?;
 • Ако може, има ли водени вече разговори за докарване на нечий боклук (на Пазарджик, на Банско, на София)?;
 • Количеството 400 т. на ден е огромно. Видял ли е някой анализа на инвеститора откъде точно ще бъде докарвана ежедневно толкова био маса ?
 • Ще има ли склад за резервна суровина за 1-2 седмици? Био масата е обемна и това ще изисква много декари площ ( поне за  5-10 хил. тона ). Ако това е боклук, ще има и миризма, което ще убие дори идеята за развитие на туризъм в района;
 • Ще има ли клаузи в договора, които да забраняват докарването на нечий боклук в Ракитово ?

 

Очакваме мнението на експертите от района, на съветниците и на гражданите относно изграждането на предприяите за преработка на био маса в Ракитово.

 

Реклама
Банер