Начало За нас

За нас

ЗА СЪХРАНЕНО И МОДЕРНО РАКИТОВО

 

 

Кои сме ние

 

Ние сме граждани и приятели на Ракитово, които обичат своя край. Специалисти сме различни сфери на обществения живот. Познаваме историческите и природни забележителности на района и продължаваме да ги проучваме, опазваме и популяризираме.

Решихме да обединим усилията си за едно по-добро бъдеще за хората от общината, независимо от политически пристрастия и лични интереси.

 

Какво искаме

 

·         Да живеем тук.

·         Да живеем по-добре.

·         Да направим мястото по-привлекателно за всички и особено за младите хора.

·         Да създадем условия за задържане на човешкия потенциал в общината.

·         Да възстановим съществувалите в миналото добри връзки между хората, живеещи в сегашните общини Ракитово, Велинград, Батак, Пещера, Септември, Пазарджик.

·         Да опазим прекрасните природни дадености на района ни.

·         Да предизвикаме мащабни археологически проучвания на района, свързани с историята на бесите и ранното християнство.

·         Да възпитаваме у децата и младите хора любов към родния край и родината.

·         Да подготвяме бъдещи кадри за работа в набелязаните области.

·         Да популяризираме историческото и културното наследство и природните дадености на района.

 

Ние работим в следните направления  

 

 

·         Изграждане на активни и инициативни млади хора.

·         Интеграция и реализация на хора в неравностойно положение.

·         Оползотворяване и запазване на културно-историческото наследство и природните ресурси.

История и опит

 

Началото положихме с обхождането на туристически пътеки, събиране на легенди и разкази за светилища и крепости. Убедихме се, че районът около връх Сюткя е приказно красив и почти девствен – непроучен и непознат. През 2008 г. регистрирахме Сдружение в обществена полза „Суткя” и вече сме популярни в общината с активната си гражданска позиция.

Имаме опит в организирането и участието в обществени обсъждания за завод за преработка на биомаса в Ракитово, за доставка на компютри в читалищните библиотеки по програма „Глобални библиотеки”; за определяне на значимите туристически обекти в Чепинския край.

Други наши дейности включват разработване на Туристическа схема на община Ракитово, проекти за зелено училище и почистване на чашата на язовир Батак, маркиране на туристически пътеки. Имаме публикации за бесите, за землищния спор между Ракитово и Батак.

Участвахме в изработването на Общинската програма за опазване на околната среда в община Ракитово за периода 2009-2013 година. Участвахме в обучения на ФРМС „Местно развитие и партньорство” за неправителствени организации.

Броят на членовете и най-вече симпатизантите на Сдружението расте.

 

Партньори

 

СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Ракитово

ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

ПУ „Д-р Петър Берон” гр. Ракитово

ВУИ „Ангел Узунов” гр. Ракитово

Държавна дивечовъдна станция гр. Ракитово

Община Ракитово

Фирма „Свети Константин – Пещера” АД

 

 

Мисия

 

Ние работим за превръщането на община Ракитово в добро

 

място за живеене и личностна реализация, където хармонично

 

се съчетават достиженията на цивилизацията, съхранената

 

природа и културно-историческото наследство.

 

Реклама
Банер