Начало АРХИВ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ"

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ"

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ" ГР. РАКИТОВО СВИКВА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 27.02.2015 ГОДИНА (ПЕТЪК) ОТ 17.00 Ч.

В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2014 ГОДИНА

2. ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАЕМОСТТА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

3. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО

4. ИЗБОР НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

5. ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

6. ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2025 ГОДИНА

Последна промяна ( Четвъртък, 04 Февруари 2016г. 18:02ч. )

Реклама
Банер