Начало
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

ПЕЩЕРА "ЛЕПЕНИЦА"

Пещера "Лепеница" спира работа от 01.12.2016 година до 01.04.2017 година по екологични съображения - необходимо е да се запази спокойствието на колонията от прилепи, зимуващи в пещерата.

Очакваме Ви отново на 1 април!

 

ЕКОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА НА СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ"

На 2 април 2016 год. доброволци от Сдружение „Суткя” гр. Ракитово засадиха над 200 фиданки в местността „Бърдо”. ДГС Ракитово и ДГС Велинград подариха 15 фиданки червен (американски) дъб, над 100 фиданки кедър и около 100 фиданки черен бор, за което им изказваме благодарност.

Емблематичната за града местност преди две години горя поради човешка небрежност. Част от боровете около старата часовникова кула обгоряха и изсъхнаха. Сдружението направи проект, който предвиждаше консултации с ландшафтен инженер за оформяне на парка, но проектът не получи финансиране. Тогава на Общо събрание на Сдружението бе взето решение за засаждане на дървета с доброволен труд на членовете му и на други граждани.

Инициативата бе подкрепена и от членове на Българско пещерно дружество в гр. Ракитово.

Благодарим  и на младите доброволци:

  • Благовест Златков, ученик в 3 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ветрен;

  • Николай Божанов, ученик в 1 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Добромира Зарева, ученичка в 4 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Ванеса Баева, ученичка в 4 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Кристиян Делиев, ученик в 7 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Ивайло Найдов, ученик в 7 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Елза Утева, ученичка в 11 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

Те са доказателство, че доброволчеството има почва в град Ракитово, че младите хора обичат родното си място и притежават чувство за отговорност.

Надяваме се жителите на града да опазят фиданките като не допускат свободно движение и паша на животни в района.

 

 

Последна промяна ( Вторник, 05 Април 2016г. 20:47ч. )

 

ДОКЛАД за дейността на Сдружение с обществено полезна дейност „Суткя” – Ракитово през 2015 г.

ДОКЛАД

за дейността на Сдружение с обществено полезна дейност „Суткя” – Ракитово през 2015 г.

Изминалата 2015 г. бе особено важна за общините в страната, защото бяха проведени местни избори. В много общини, в това число и в Община Ракитово, настъпиха промени в общинското ръководство. Почти изцяло бе променен кметския екип, променен бе и Общинския съвет. Новият кмет Костадин Холянов ще работи с екип от млади хора: Цанко Молов, Стефка Попова и Димитър Топалов. Нов е и председателят на Общинския съвен – Нина Димова. През изминалите няколко месеца общинската администрация и Общинския съвет се сблъскаха с предизвикателствата от реалността, в която съществуват малките общини в страната ни: запори на сметки поради дългове, липса на реални възможности да се води самостоятелна политика.

На фона на всичко случващо се в страната и в общината ни Сдружение Суткя продължава да се утвърждава като сравнително стабилен субект от гражданското общество. Хората в общината постепенно свикват с идеята, че когато даден проблем е жизнено важен за тях, но всеки бяга от него, могат да се обръщат към Сдружението като посредник за търсене на решение. Свикват с идеята, че Сдружението наистина е неполитическа организация, която трябва и може да работи със всички политически партии по важните за хората и за общината проблеми.

През изминалата година Сдружението работи в няколко направления: туризъм, граждански инициативи, организационно укрепване.

Последна промяна ( Четвъртък, 10 Март 2016г. 16:50ч. )

Продължение...

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ"

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ" ОБЯВЯВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 11.03. 2016 ГОДИНА (ПЕТЪК) ОТ 17.15 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНАТА.


Д Н Е В Е Н   Р Е Д :


1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2015 ГОДИНА

2. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ И ИДЕИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА.

3. ОТЧЕТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ.

4. РАЗНИ.

Последна промяна ( Вторник, 09 Февруари 2016г. 23:47ч. )

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

Г-ЖА СТЕФКА ПОПОВА –

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект за реставрация и консервация на раннохристиянска базилика „Николица” – Ракитово

Г-жо Попова,

Във връзка с дейността на Сдружение „Суткя” по четвърто направление: „Валоризация на културно-историческото наследство и природните ресурси” от стратегията на Сдружението вече повече от пет години се извършва събиране на информация, проучване и популяризация на трикорабна кръстокуполна базилика „Николица”. Осъществени са множество инициативи съвместно с Община Ракитово и ракитовската църква „Св. Неделя”. В резултат базиликата става все по-популярна като културно-исторически обект и заема полагащото й се място сред най-важните раннохристиянски базилики от този период.

След приключване на спасителни разкопки на „Николица” през 2015 год., съгласно договор между Община Ракитово и ИМ – Велинград, ръководени от археолога Асен Салкин, се разкриват богати възможности за реставрация, консервация и експониране на базиликата. Отчитайки цялата сложност и комплексност на един бъдещ проект, Сдружение „Суткя”

ПРЕДЛАГА:

1. Община Ракитово да предложи на църковното настоятелство на храм „Св. Неделя” двете институции съвместно да обявят конкурс за цялостно проектно предложение за устройство на терена, свързан с базиликата, и реставрация и консервация на базиликата. Проектното предложение да дава отговор на няколко въпроса:

· Устройство на ландшафта на терена пред главния вход на стадиона в Ракитово, собственост на Община Ракитово;

· Идейно предложение за изгледа на базиликата след реставрацията;

· Идея за вписване или преместване на съществуващия параклис на фона на реставрираната базилика;

· Идея за навес и посетителски център с цел нормално протичане на организираните ежегодно курбани за Св. Никола Летни на 09 май и посрещане на бъдещи туристи и посетители на обекта след експонирането му;

· Поетапно довършване на археологическите разкопки на базиликата, препоръчани от НИПК и Министерството на културата;

· Транспортно решение, показващо места за паркиране на автомобили по улицата към вилната зона и ул. „Огоста”;

· Водоснабдяване и тоалетен възел на експонирания като туристическа атракция обект.

2. Да се уточни съставът на работна група, която да събере проектните предложения, като срокът за подаване на предложенията да е кратък, за да не се пропускат възможности за кандидатстване по европейски програми. По възможност в състава на работната група да бъде включен археологът на обекта Асен Салкин, за да се осигури приемственост в работата на експертите.

3. Работната група да излезе с предложение за избор на проектно предложение пред бенефициента по проекта по европейски програми.

4. С цел регулиране на отношенията на собствениците на имоти, върху които се реализира проектът, и заинтересованите страни да се сключи двустранен договор (между Община Ракитово и храм „Св. Неделя”) или тристранен договор (между Община Ракитово, храм „Св. Неделя” и Сружение „Суткя”).

5. Да се предприемат действия по промяна на статута на обекта от „обект с местно значение” в „обект с национално значение”, което е препоръчано от НИПК и Министерството на културата.

Сдружение „Суткя” е готово и занапред да влага усилията на своите членове и симпатизанти по издигане имиджа и популяризиране на най-голямата раннохристиянска църква в Родопите – базиликата „Николица”.

С уважение:

Председател на УС:……………………………….

/Свилен Топчиев/

 

Последна промяна ( Събота, 06 Февруари 2016г. 21:17ч. )

 

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2

Анкета
Хижа под връх Сютка - искаме ли?
 
На линия
В момента има 1 посетител в сайта
Реклама
Банер